2/21/2020 17:00
River-km Name of bridge Time of measure­ment Current vertical clearance (m) Comment
2,135.10 Nibelungenbrücke (Linz) 2/21/2020  17:00 9.21
2,003.53 Straßenbrücke Stein-Mautern 2/21/2020  17:00 9.01 Durch­fahrts­höhen­anzeiger
2,001.51 Eisenbahnbrücke Krems 2/21/2020  17:00 8.83
1,963.15 Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln 2/21/2020  17:00 7.80
1,931.10 U6-Brücke (Wien) 2/21/2020  17:00 7.95
1,928.90 Reichsbrücke (Wien) 2/21/2020  17:00 7.95
1,925.70 Praterbrücke (Wien) 2/21/2020  17:00 8.03
developed by M&T